Sidhuvud

 

Lämna granskningsunderlag

Läs mer se även Bygglösen

Vid behov av teknisk hjälp kontakta supporten:

  • Telefon 08-50 55 59 70
  • Mail losensupport@byggforetagen.se

För övriga frågor kring LÖSEN kontakta:

  • Byggföretagen
    Telefon växel: 08- 698 58 00
  • Maskinentreprenörerna
    Telefon växel: 08-762 70 65
 

Välkommen till www.losenrapportering.se!

Byggföretagen, Maskinentreprenörerna (ME) och Byggnads har i Byggavtalet respektive Entreprenadmaskinavtalet kommit överens om att företag med dessa avtal ska skicka granskningsunderlag till Byggnads.

Byggföretagen, ME och Byggnads har därför tagit fram ett gemensamt elektroniskt verktyg för lönegranskning och statistiksammanställning kallat LÖSEN (LÖneunderlag Säkert och ENkelt). Enskilda personuppgifter som skickats in för oorganiserade arbetstagare eller arbetstagare i andra fackförbund är skyddade mot identifiering på personnivå.